Ledendatabase sluit op vrijdag 05 oktober 2018

terug naar overzicht

Zondag, 23 september 2018

Sportvisserij Nederland start met voorbereidingen Vispas 2019. Mutaties mogelijk tot vrijdag 05 oktober!
Onderstaande wijzigingen kunnen tot vrijdag 05 oktober 2018 nog ingevoerd worden zodat Vispas 2019 door ons tijdig wordt ontvangen, en dat u deze voor het nieuwe jaar in bezit kunt hebben.
Mutaties kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven via de website en/of dmv. een e-mail te versturen naar de ledenadministratie.


Wijzigen? 
1.
(Jeugd)Vispas alleen verkrijgbaar bij afgifte machtiging tot éénmalige automatische incasso
Afgeven machtiging tot éénmalige jaarlijkse incasso.    Klik op wijzig >
Wijzig
2.
Adreswijziging / Wijziging lid gegevens
Klik op wijzig >
Wijzig
3.
Opzeggen lidmaatschap
Opzegging lidmaatschap voor 01 oktober voorafgaande aan het nieuwe seizoen. Indien later opgezegd bent u volgens onze reglementen nog lid en verplicht u zich om de (Jeugd)Vispas af te nemen.    Klik op wijzig >
Wijzig