Ledenadministratie: Opzeggen lidmaatschap

Foutmelding 
 
Voorwaarden van opzegging lidmaatschap.

Door middel van dit formulier kunt u uw lidmaatschap bij onze vereniging opzeggen.
Let wel: u dient uw lidmaatschap uiterlijk op te zeggen vóór 1 oktober voorafgaande aan het nieuwe seizoen. 
Dit in verband met de aanmaak van de nieuwe vispassen door Sportvisserij Nederland. 
Zegt u na 1 oktober voorafgaande aan het nieuwe seizoen op, dan blijft u het lidmaatschapsgeld verschuldigd voor het nieuwe jaar, de kosten van de nieuwe Vispassen zijn dan al gemaakt.
Uw naam
Uw voorletter(s)
Uw geboortedatum
Uw lidmaatschapnummer
Uw E-mail adres
Uw reden van opzegging
Akkoord verklaring