Toekomst Gemertse visvijver De Dribbelei

terug naar overzicht

Maandag, 25 september 2023

Nieuwsbericht: Update 25 September 2023

Update: 25 September 2023

Aan alle leden,

Zoals jullie ondertussen al gemerkt en gezien hebben is het helaas niet gelukt om dit jaar een start te kunnen maken met de aanpak van de oevers. Daarom willen wij als bestuur, jullie middels dit schrijven informeren over de voortgang en de voorlopige planning voor 2024.

De voornaamste reden van uitstel dit jaar is het niet op tijd beschikbaar zijn van de nieuwe oeverbeplanting. De beplanting is seizoen afhankelijk en daardoor was het na de zomer niet meer mogelijk om met de werkzaamheden te starten. Ook is er voor gekozen om de werkzaamheden niet in fases uit te voeren. Hierdoor is de overlast zo kort mogelijk voor jullie als vissers

De gemeente Gemert-Bakel de aannemer en wij als vereniging zijn druk bezig met de voorbereidingen.
Het plan zal in de nieuwe situatie zorgen voor een visvijver met een nagenoeg gelijk aantal vaste visstekken.
Deze visstekken zullen bij hoge en lage waterstand een goede visplaats gaan bieden voor iedereen.

De werkzaamheden zullen natuurlijk een grote impact hebben op de complete vijver. Er zal veel grondwerk nodig zijn voor de aanleg van de visstekken en herbeplanting van de oevers tussen de visstekken.
De voorlopige planning van de werkzaamheden is nu, mei/juni/juli 2024.
Dit is nog een grove planning maar we zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de beplanting en een gunstig moment om de oeverbeplanting voldoende tijd te geven om goed te kunnen wortelen voor de herfst/winter van 2024. De oeverbeplanting gaat zorgen voor stevigheid van de oevers en zal afkalving tegengaan.

Tegelijkertijd zijn wij als vereniging ook samen met de gemeente bezig om de waterkwaliteit permanent te verbeteren. De drie beluchtingspompen zijn hier een eerste aanzet toe. De metingen die uitgevoerd zijn door het waterschap, sportvisfederatie ZWN en onszelf laten een flinke verbetering zien op de grote vijver. Tijdens de werkzaamheden aan de oevers gaan we een definitieve opstelling inclusief "het gatje" maken. Dit moet voor de toekomst gaan zorgen voor een betere waterkwaliteit op de gehele vijver.

Het seizoen van 2024 zal een bijzonder jaar worden voor de vereniging. De wedstrijdkalender en andere activiteiten zullen aangepast moeten worden. Hoe is nog een vraag die we samen met de diverse commissies gaan bespreken. Ook is nog niet duidelijk op wat voor termijn, na de werkzaamheden, er weer gebruik kan worden gemaakt van de visstekken en oevers. We hopen dat jullie met deze informatie een beeld krijgen wat ons te wachten staat voor seizoen 2024. We gaan ervan uit dat we in 2025 weer volop kunnen vissen aan de Dribbelei.

Het bestuur HSV Ons Genoegen Gemert.Update: 27 maart 2023

Zoals bij velen bekend is bestuur HSV Ons Genoegen Gemert al vele jaren in gesprek met de Gemeente Gemert-Bakel mbt. herinrichting van de Gemertse visvijver.

Er zijn allerlei redenen aan te geven waarom deze herinrichting zolang opzich heeft laten wachten, maar... er lijkt nu schot in de zaak te komen. Voor het beschikbaar gestelde budget vanuit de Gemeente Gemert-Bakel is een aannemer Infrscoop gevonden die de herstelwerkzaamheden/herinrichting wil/kan gaan uitvoeren.

Maandag 27 maart jl. heeft het dagelijks bestuur en bestuurslid van HSV Ons Genoegen Gemert een onderhoud gehad met de projectleider Gemeente Gemert-Bakel en Infrasoon vertegenwoordigd door de projectleider en werkvoorbereider.
Uit dit constructieve gesprek gaat zijn actiepunten gedefinieerd die uitgewerkt gaan worden. Vervolgesprekken zullen tzt weer ingepland gaan worden.

Het ligt in de bedoeling dat de werkzaamheden voor herinrichting vijver dit jaar,tw. in juni/juli van start gaan. Deze werkzaamheden zullen niet gefaseerd uitgevoerd worden wb. dat de gehele vijver in één keer aangepakt gaat worden.

Wat betekend dit voor het vissen?
- Vrije visser kan alleen vissen waar geen werkzaamheden zijn
- Mede iov. van de Gemeente Gemert-Bakel worden de wedstrijden voor 2023 met ingang van de werkzaamheden allemaal afgelast.
- Na afloop werkzaamheden moet de hengeldruk tot een minimum gereduceerd worden/blijven ivm stabilisering van het viswater. 
  Een bioloog/ecoloog is tevens betrokken in dit geheel, hij/zij zal een advies hierover uitbrengen!

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies