Status vispas opvragen

Als u een vispas heeft aangevraagd, dan zult u deze uiterlijk 1 maand na uw aanvraag per post ontvangen.
Via deze onderstaande link kunt u de status van uw aanvraag inzien.

Kik hier: Status aanvraag