Machtiging tot incasso

Foutmelding 
 

Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert

Bezoekadres
Bisonstraat 77  
5421 EB Gemert  
E-mail bestuur.onsgenoegengemert@gmail.com 
IBAN / Bankrekening
NL47RABO 0116 1571 94    / Rabobank: 11.61.57.194  
Inschrijfnr. KvK handelsregister
40235380 
Incassant ID
:
NL35 ZZZ40235 3800000 


MACHTIGING TOT JAARLIJKSE EENMALIGE INCASSO

Beste Sportvisser,

De banken maken het tegenwoordig bijna onmogelijk om te betalen via acceptgiro. Vanwege de hoge kosten van de jaarlijks niet afgenomen Vispassen heeft de vereniging besloten om de automatische incasso in te voeren. Wordt de automatische incasso gestorneerd, dan worden de administratieve kosten van €15,00 in rekening gebracht bij het afhalen van de Vispas.

Voor een machtiging tot een jaarlijkse automatische incasso heeft de bank onderstaande gegevens nodig van de rekeninghouder.

De met (*) aangegeven velden zijn verplicht in te vullen gegevens.
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
E-mail adres
Machtiging bestemd voor:
Bankinstelling
Andere bankinstelling
Rekeningnummer
IBAN nr. (indien bekend)
Lidmaatschap (Vispas)nummer
Evt. aanvullingen en/of opmerkingen
Door digitale ondertekening en invulling van deze machtiging tot jaarlijks éénmalige incasso verleen ik Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert jaarlijks eenmalige toestemming om eind oktober / begin oktober het lidmaatschapsgeld/contributie van mijn bankrekening af te schrijven. De machtiging blijft tot schriftelijke wederopzegging geldig. U kunt de machtiging tot 01 oktober van elk jaar, voorafgaande aan het nieuwe seizoen schriftelijk intrekken. Er bestaat een wettelijke storneringstermijn.
Plaats
Datum ondertekening
Voorletters en naam