StatutenDe statuten kunt u zien als het handboek van uw vereniging of stichting. De belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen de organisatie zijn er in vastgelegd en dienen te worden nageleefd. 
Om statuten in te zien klik op de afbeelding.
Aanvulling op de statuten zijn de verenigingsreglementen.