Ledenadministratie

Foutmelding 
 
Wijzigingen lidmaatschap.

Als bestuur hebben besloten om gebruik te gaan maken van de ledenservice vanuit Sportvisserij Nederland. Dit scheelt ons als vrijwillig bestuur ontzettend veel administratief werk. Daarnaast worden de Vispassen rechtstreeks vanuit Sportvisserij Nederland geïncasseerd vanaf uw rekening middels de afgegeven eenmalige jaarlijkse incasso en verstuurd naar het huisadres zoals bekend in de ledendatabase van Sportvisserij Nederland.

Met ingang van dit jaar (2023) zal de contributie niet meer geschieden via ons vertrouwde rekeningnummer, maar wordt de inning dus gedaan door Sportvisserij Nederland

Wijzigingen in persoonsgegevens en/of opzeggen van lidmaatschap Vispas moeten door uzelf voortaan rechtstreeks bij Sportvisserij Nederland doorgegeven te worden, te bereiken:
  • Telefonisch tijdens kantooruren: 0900-2025358 
  • E-mail: mailen naar: ledenadministratie@vispas.nl 
            Graag een kopie e-mail naar: bestuur.onsgenoegengemert@gmail.com


Ter info:
  • Opzeggingen (Jeugd)Vispas dient vóór 01 oktober voorafgaande aan nieuwe visseizoen plaats te vinden. Opzegging na deze datum betekend; einde lidmaatschap per 31 december van het nieuwe seizoen.
  • Jaarlijks begin november zal de contributie geïnd worden van de leden die een automatische incasso hebben. 

Mvg. Ledenadministratie en bestuur HSV Ons Genoegen Gemert