Vijververgunning aanvragen

Foutmelding 
 
Aanvraag definitief lidmaatschap / VIJVERpas

De VIJVERpas staat op naam, is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.
De VIJVERpas is alléén geldig op de Gemertse visvijver De Dribbelei te Gemert.
Reglementen van Hengelsport Ons Genoegen Gemert zijn van toepassing op deze vistoestemming.
Het lidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar (01 januari t/m 31 december)


Bent u al lid van HSV Ons Genoegen Gemert ?

Lid

Bent u in het bezit van een Vispas ?

Vispas
Wat is uw Vispas nummer (alleen indien in bezit van Vispas)


Hengelsportvereniging    
 723 HSV Ons Genoegen Gemert                     
 Incassant-iD
Gevestigd te
 Gemert
 NL35ZZZ402353800000                                                           

Persoonsgegevens:

Roepnaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht

Adresgegevens:

Straat
Huisnr.
Postcode
Woonplaats
Land

Contactgegevens:

Telefoonnummer
E-mail adres

Welke Vijverpas moet ik bestellen?

Junior Vijverpas
Leeftijd op 01 januari 2017: 13 jaar of jonger 
Senior Vijverpas
Leeftijd op 01 januari 2017: 14 jaar of ouder

Kosten Vijverpas:

 Junior Vijverpas
 € 12,50                                                                       
 Senior Vijverpas
 € 21,00

Junior of Senior Vijverpas?

Welke vijverpas

Betalingsvorm:

Betalingsconditie
Indien u bij betalingscondities gekozen heeft voor jaarlijks automatische incasso, graag onderstaande gegevens invullen.Machtiging doorlopende SEPA incasso

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert om jaarlijks de contributie/kosten Vijverpas van het daaropvolgend jaar van zijn/haar rekening af te schrijven. De afschrijving vindt éénmaal per jaar plaats in de maand oktober of november.  De machtiging blijft tot wederopzegging geldig. U kunt de machtiging tot 01 oktober van elk jaar, voorafgaande aan het nieuwe seizoen schriftelijk intrekken. 
Er geldt een wettelijke storneringstermijn.
Akkoordverklaring
Bankrekening (IBAN)
Bankinstelling
Tenname van
Ondertekening rekeninghouder:
Naam
Plaats
Datum