Contact met bestuur

Foutmelding 
 


Via dit contactformulier kunt u met het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert contact opnemen.
Als uw reactie daartoe aanleiding geeft zult u per email een antwoord ontvangen.

TER INFO:

Wijzigingen/mutaties tav. lidmaatschap worden helaas niet meer via het bestuur geregeld daar HSV Ons Genoegen Gemert sinds oktober 2022 gebruik maakt
van de ledenservice van Sportvisserij Nederland. Voor alle vormen van mutaties graag direct in contact treden met Sportvisserij Nederland, zie onderstaande communicatie mogelijkheden.

E-mail: ledenadministratie@vispas.nl
Telefoon: 0900-2025358

Uw naam
Uw voorletter(s)
Uw E-mail adres
Uw telefoonnummer
Lidmaatschap
Ik wil graag een,
Omschrijving