Vrijwilligers jeugdbegeleiding volgen cursus Viscoach

terug naar overzicht

Donderdag, 6 juli 2017

Jeugdbegeleiders, bestuur, karpercommissie, jeugdcommissie, vrijwilligers vissenschool volgen cursus Viscoach
Dinsdag 04 juli 2017 heeft er een opleiding Viscoach plaats gevonden in het clubgebouw D'n Opsteker in Gemert.
De cursusleiding van deze avond was in handen van:
  • Gerwin Gerlach  (Sportvisserij Nederland)
  • Petra Peeters (Federatie Zuid-West Nederland)

Alle leden van HSV Ons Genoegen Gemert welke betrokken zijn bij jeugdactiviteiten zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, afgekort: VOG.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Bestuur HSV Ons Genoegen Gemert bedankt Gerwin Gerlach en Petra Peeters voor de presentatie van de cursus Viscoach.