Sportvisserij Nederland verhoogt landelijke afdracht; Vispas 2019 wordt duurder!

terug naar overzicht

Zaterdag, 4 augustus 2018

Tijdens de algemene landelijke ledenvergadering van Sportvisserij Nederland besloten....

De verwachte resultaten van de vastgestelde meerjarenraming 2018-2020 vormde de basis voor deze landelijke verhoging.
De onzekerheden (ledental) en de extra inzet (Jeugd, Lood, Visstand, Ontwikkeling wedstrijdbeleid en Organisatie ontwikkeling) spelen hierbij een rol

2016: € -166.00,00  2017: € -171.000,00  2018: € -70.000,00  2019: € -235.00,00  2020: € -190.000,00


Resultaat: Verhoging Landelijke afdracht voor de Vispas vanaf 2019 met één euro en vanaf 2021 een verhoging vijftig eurocent.
De Landelijke verhoging is NIET van toepassing op de Jeugd Vispas!
De Federatieve afdracht voor Vispas 2019 is nog niet bekend.
Wat betekent dit voor de Vispas 2019 van HSV Ons Genoegen Gemert:
  • Verhoging Vispas 2019 met € 1,00 - € 1,50 (afhankelijk van Federatieve verhoging)
  • De verenigingscontributie ( is onderdeel van Vispas kosten € 15,00 per jaar ) gaat NIET omhoog.