Inschrijven Karperweekend 2022

Foutmelding 
 

Voor het visseizoen 2022 staan er wederom 2 weekenden ingepland om de karper koppel weekenden plaats te laten vinden. Dit jaar worden de weekenden georganiseerd door: Hans Rovers - Arno Rooijakkers en Rico van Asten.

Geef in onderstaand overzicht aan voor welk weekend je als koppel wilt inschrijven.
De inschrijfkosten zijn € 50,00 per koppel.
Nav. het invullen van dit inschrijfformulier ontvangt u binnen een week een terugkoppeling van de karper commissie. Mocht deze terugkoppeling uitblijven, willen wij u vragen even contact op te nemen met Hans Rovers (zie contactgegevens kapercommissie onder kopje karper).

LET OP!! Deelnemers moeten 16 jaar en ouder zijn, onder de 18 jaar dient koppelmaat volwassen zijn met een leeftijd van min. 18jaar.

*Vereist


Welk weekend ?


Voor de wedstrijden is het leukste als de bezetting in beide weekenden ongeveer gelijk is. Om hieraan gehoor te geven, indien het voor de organisatie beter uitkomt, is het wisselen van weekenden bij jullie als koppel mogelijk?
Is verschuiven mogelijk?
Uw roepnaam
Uw achternaam
Uw geboortedatum
Uw vispasnummer
Uw mobiel nummer
Uw E-mail adres
Roepnaam koppelmaat
Achternaam koppelmaat
Geboortedatum koppelmaat
Vispasnummer koppelmaat
Mobiel nummer koppelmaat
E-mail adres koppelmaat
Vragen, mededelingen en/of opmerkingen
Na inschrijving krijg je vanuit de organisatie karperweekenden 2022 een e-mail bericht
als bevestiging ontvangst inschrijving en betalingsgegevens. 


LET OP!!! Inschrijving is pas definitief als betaling is ontvangen door
Hans Rovers, coordinator karperweekenden.